ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Povinné školení řidičů referentů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní (služební) cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv. Podobně lze uvést, že školení řidičů musí absolvovat zaměstnanec bez ohledu na to, zda v souvislosti s výkonem zaměstnání řídí vozidlo služební, soukromé nebo půjčené z půjčovny a dokonce, zda toto vozidlo řídí na veřejné komunikaci nebo na komunikaci účelové v uzavřeném prostoru či objektu. Školení řidičů je nutné provádět periodicky.