Skupina A - motorová vozidla

Skupina A zahrnuje oprávnění k řízení motorových vozidel, která jsou dvoukolová nebo tříkolová, tedy především motocykly. Tato skupina je dále rozdělena na podskupiny A1, A2 a A, které se liší maximálním povoleným výkonem a věkovým omezením pro získání řidičského oprávnění. Skupina A umožňuje držiteli řídit všechny typy motocyklů bez omezení výkonu.

1.  Splnění věkových podmínek:

  • A1: 16 let (lehké motocykly do 125 cm³ a maximálním výkonem 11 kW
  • A2: 18 let (motocykly s výkonem do 35 kW
  • A: 24 let (nebo 20 let, pokud držitel má 2 roky praxi se skupinou A2)

2. Teoretická příprava:

  • Absolvování teoretické výuky v autoškole, která zahrnuje pravidla silničního provozu, zásady bezpečné jízdy, technické znalosti o vozidle a první pomoc.

3. Praktická příprava

  • Praktický výcvik zahrnuje jízdu na cvičišti a v provozu. Počet hodin praktického výcviku závisí na autoškole a individuálních potřebách žadatele.    

4. Zdravotní prohlídka

  • Nutné je doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.

5. Přihlášení ke zkoušce

  • Po absolvování výuky a výcviku v autoškole je nutné se přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti.

6. Složení zkoušky:

  • Zkouška se skládá z teoretické části (test z pravidel silničního provozu) a praktické části (jízda na cvičišti a v provozu).

7. Vydání řidičského průkazu:

  • Po úspěšném složení zkoušky je vydán řidičský průkaz skupiny A.

Doporučuje se absolvovat kurz v naší autoškole, která poskytne dostatečnou teoretickou i praktickou přípravu k úspěšnému zvládnutí zkoušek.