ROZŠÍŘENÍ SKUPINY B96, B+E

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • zdravotní způsobilost,
  • odborná způsobilost,
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B,
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců,
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem.

Řidičský průkaz pro skupinu "B+E"

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení těchto vozidel: 

  • jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg