OSOBNÍ AUTOMOBILY - SKUPINA B

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B OPRAVŇUJE K ŘÍZENÍ TĚCHTO VOZIDEL:

 • motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
 • vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou 
 • vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU:

 • řidič L17 (výcvik může být zahájen v 15,5 letech) se souhlasem zákonného zástupce (mentor),
 • řidič 18+ let bez mentora,
 • zdravotní způsobilost,
 • odborná způsobilost,
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců,
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
 • "B96" lze absolvovat současně se skupinou B (pokud řidič vozidla používá z části jako palivo nebo zdroj energie elektřinu, vodík, stlačený nebo zkapalněný plyn, tak automaticky může používat soupravu 4 250 kg).

Rozšíření rozsahu skupiny B: Pro soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg a nepřevyšuje 4 250 kg je nutné buďto řidičské oprávnění skupiny BE nebo složení tzv. "doplňovací zkoušky" podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č."96".